Egypt: země věčných mystérií

Volný čas
Přednáška s videoprojekcí • Původ egyptských mystérií • Panteon a osiriánský mýtus • Mumifikace a vážení duše Místo konání: Nová Akropolis, Purkyňova 12, Plzeň  
Termíny