Mezilidská komunikace – aneb jak lépe vycházet s lidmi

Volný čas

 

Jedná se o začátek volného cyklu, který je zaměřen na komunikační dovednosti. Bude následovat seminář týkající se asertivních dovedností a seminář zaměřený na předcházení a zvládání konfliktních situací. Není nutné absolvovat všechny části cyklu.

 

Přednášející: PhDr.Jaroslava Dvořáková

 

Obsah:

Komunikace verbální i neverbální

-    verbální komunikace a její zásady

-          možná úskalí komunikace na pracovišti i v rodinných vztazích

-          bariéry v komunikaci a jejich překonávání

-          zásady aktivního naslouchání a empatie, nácvik

-          poznání svého preferovaného komunikačního stylu a jeho důsledků při používání

-          nácvik technik efektivní komunikace

-          základy neverbální komunikace a využití těchto poznatků v rodině i na pracovišti

 

Termín: 24.ledna od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00

Cena : 900 Kč

Po ukončení semináře obdržíte osvědčení o absolvování semináře.

Počet účastníků je vzhledem k praktickému nácviku omezen.

 

Edit DF 24.11.2011

Účinkují

PhDr.Jaroslava Dvořáková

Kontakty

www.tyrkys.cz

Termíny