JAK SE ŽIJE S HANDICAPEM aneb Poznat znamená porozumět…

Výstava

 

 

Jak fungují jednotlivé smysly a jak se žije lidem, kteří mají některý z těchto smyslů poškozen nebo o něj zcela přišli, představí ojedinělá interaktivní výstava Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět…, jejímž autorem je Dětské muzeum v Brně a Klub Ámos z Ostravy. Interaktivní projekt přibližuje zdravým návštěvníkům svět postižených. Seznamuje s tím, jak vnímají své okolí, upozorňuje na rozdílné možnosti handicapovaných – nevidomých, neslyšících nebo lidí se ztrátou či omezením hybnosti. Velká část výstavy je věnována ověření si těchto rozdílností vlastním zážitkem. Seznámíte se s běžnými denními povinnostmi a strastmi handicapovaných. Ve výstavních sálech jsou připraveny také kompenzační a rehabilitační pomůcky. Na vlastní kůži si vyzkoušíte, jaké překážky způsobují postiženým lidem největší problémy, a sami se přesvědčí o tom, jak nesnadné mohou být i věci zdánlivě jednoduché a všední. Společně tak nahlédneme do života nevidomých, neslyšících i vozíčkářů a pokusíme se porozumět jejich světu. K výstavě je ve spolupráci s o. s. Bezmezí připraven vzdělávací program pro školní skupiny.

 

 

Termíny