Kde a jakou stavět navrhnout městskou knihovnu?

Volný čas

Městská knihovna v Přerově již mnoho let volá po svém přemístění do větší a důstojnějších prostor, aby mohla všem čtenářům nabídnout služby na úrovni 21. století.
Přerovský architekt Jan Horký proto ve spolupráci s přerovskou knihovnou a Fakultou architektury VUT v Brně připravil a vypracoval podklady k zadání diplomových prací na tématiku nové přerovské knihovny pro dvacítku jejich studentů. Navazuje tak již po několikáté na řadu školních prací věnovaných našemu městu.
Kde by měla nová přerovská knihovna stát? Jak by měla knihovna nového tisíciletí vypadat a co má nabízet? A potřebujeme vůbec novou knihovnu? Na tyto a další otázky Vám odpoví studenti Fakulty architektury VUT v Brně.
Přijďte se v pondělí 7. listopadu v 16.30 hodin do sálu Loutkového divadla v přerovské Sokolovně o této problematice pobavit s mladými architekty. Studenti s Vámi budou na toto téma diskutovat a představí Vám také soudobou zahraniční architekturu evropských knihoven. V rámci zadávací dokumentace k diplomovým pracím totiž navštívili řadu nových knihoven v Německu, Rakousku, ale i v České republice, aby zjistili stav knihoven u našich nejbližších sousedů. Navíc budou celý den podrobně mapovat vybrané lokality město, kde by mohla nová knihovna stát, a zvažovat klady i zápory těchto míst mladým nezaujatým pohledem.
Navíc mladé studenty architektury zajímají názory občanů Přerova, pro které by byla nová knihovna budována. Společenská diskuze, připravená ještě před vypracováním návrhů, je zvláště u staveb financovaných z veřejných prostředků velmi důležitá. Studenti se prostřednictvím svých diplomových prácí pokusí přiblížit holandskému modelu a zjistit potřeby místních obyvatel ještě dříve, než vůbec
investují úsilí do prvních návrhů. Přijďte jim proto i vy sdělit svůj názor a pohled na svou novou městskou knihovnu.
Tato diskuze a následně prezentované diplomové práce jistě napomohou představitelům Statutárního města Přerov zvolit pro novou knihovnu nejvhodnější lokalitu a vybudovat moderní kulturní stánek odpovídající požadavkům 21.století.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Účinkují

studenti Fakulty architektury VUT v Brně

Termíny