Juha

Film

Poslední němý film 20.století. Protože dnes lidé zbytečně moc mluví, trochu ticha neuškodí. Aki Kaurismakiho známe jako svérázného vypravěče filmových příběhů, ve kterých upřednostňuje obraz před dialogem a často rezignuje na barvu. „Klasickému kalendářového“ příběhu manželského trojúhelníku, který tvoří venkovská žena, její prostý muž a městský světák dokázal vtisknout osobitý ráz prostinkou formou vyprávění, které umocňují dialogy na vkládaných mezititulcích, úsporně použitý zvuk a skvělá Tikanmakiho hudba.

Termíny