Tři zlaté vlasy děda Vševěda

Divadlo, Pro děti

Třetí představení  jubilejního 20. ročníku  loutkového festivalu Čechova Olomouc

Účinkují


ve velkém sále v 1. poschodí

hraje LD Spojáček Liberec

 

Termíny