Rodinné konstelace s Jiřím Y.Helusem

Volný čas

Zážitková skupinová technika, nazývaná rodinné konstelace, se zabývá rodinou jako systémem. Dovoluje nám porozumět a pracovat se vztahy, které nás jako součást takového systému ovlivňují a spoluvytvářejí tak naši současnou životní situaci.
Každý z nás je součástí rodiny. Rodina, ze které pocházíme, má zásadní vliv na to, jak se díváme na svět, jak cítíme, myslíme a jednáme. Ovlivňuje kvalitu našich vztahů, zdraví a života. Rodina - rodinný systém má svůj přirozený řád. Každému členu rodiny přísluší patřičné místo a úcta, podle jeho postavení v systému. Pokud tomu tak není, dojde k porušení rovnováhy - harmonie v rodině. Někdy s dalekosáhlými důsledky.
Pro koho je seminář rodinných konstelací určen?Seminář rodinných konstelací je určen všem těm, kteří nejsou spokojeni se vztahy ve své rodině či s tím, jak jejich život tyto vztahy ovlivňují. Seminář je také inspirativní pro ty, kteří pracují s mezilidskými vztahy nebo se o ně zajímají.

Účast na semináři rodinných konstelací
Je v pořádku, když se rodinných konstelací zúčastníte sami, bez dalších členů Vaší rodiny, ale stejně tak je v pořádku, pokud přijdou s Vámi. Protože budeme pracovat i s vlivy pocházejícími z minulých generací, je dobré, když si můžete zjistit co nejvíce informací o historii své rodiny v posledních 2 až 3 generacích. Důležité mohou být: předčasná smrt (do věku 40 let), sebevražda, rozvod, vážné předchozí či mimomanželské vztahy, incest, adopce, nehoda, vážná nemoc, tělesné nebo psychické postižení, těžký osud, válečná utrpení, emigrace, ztráta majetku, zločin, potraty atd..

Rodinné konstelace jsou emočně náročnou technikou, která je určena pro dospělé. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči, může však být jejím vhodným doplňkem. Jestliže podstupujete jakýkoli druh léčby, informujte Vašeho lékaře nebo terapeuta o účasti na semináři.

                                                                          Na shledanou se těší Jiří Y. Helus


Datum a čas: 6. 11. 2011 (10:00 - 18:00)
Místo: Prostor 42, Gorazdova 1, Palackého náměstí, Praha 2
Cena: 900 Kč
Lektor: Jiří Y.Helus

Účinkují

Lektor: Jiří Y.Helus

Termíny