REKVALIFIKAČNÍ KURZ DELEGÁT CESTOVNÍ KANCELÁŘE 1/2012

Volný čas

 

Kurz Delegát cestovní kanceláře je rekvalifikační kurz akreditovaný
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR
pod číslem jednacím 
5 923/10-24/171 Kurz Vám může zaplatit Úřad práce. 

Název vzdělávacího programu : Delegát cestovní kanceláře-místní zástupce
Název pracovní pozice : Pracovník cestovní kanceláře-místní zástupce CK


Jedná se velmi kvalitní odborný kurz, který Vás připraví na práci
delegáta .

Delegát - místní zástupce je pověřeným zástupcem cestovní
kanceláře v místě pobytu (nejčastěji u moře, na horách, ale
i v rekreačních oblastech atd).

Úkolem delegáta je starat se o turisty, to znamená zajišťovat
organizační a administrativní záležitosti cestovní kanceláře.
Delegát není průvodce, a proto neposkytuje turistům odborný výklad.

Práce delegáta je velmi zajímavá. Hodně cestujete a poznáte
mnoho zajímavých lidí. Můžete velmi dobře využít Vaše jazykové
znalosti, organizační schopnosti, flexibilitu, umění jednat s lidmi.

 

 

Odborní lektoři a metody výuky: v kurzu Vás budou učit naši odborní lektoři (většina našich pedagogů přednáší
na vysokých školách), kteří mají vlastní zkušenosti jako delegáti cestovních kanceláří.

Přednášíme přístupnou a poutavou formou. U některých přednášek je mluvené slovo lektora provázeno obrazovou
projekcí. Díky zapojení sluchu i zraku je přednáška názornější, zajímavější a hlavně si více a lépe zapamatujete.

Cena kurzu : 6 500 Kč obsahuje vlastní kurzovné a studijní materiály na CD a jeden termín zkoušky. Vykonání
zkoušky záleží zcela na vůli posluchače. Neabsolvujete-li zkoušky, upozorňujeme, že nevydáváme samostatné
osvědčení o absolvování kurzu.

delegatVyučuje se:

psychologieekonomika cestovního ruchu
metodika práce průvodcetechnika cestovního ruchu
technika cestovního ruchumetodika práce delegáta
geografie cest ruchugeografie cestovního ruchu
historie a dějiny uměnípsychologie v práci delegáta
aktuální společenské děnízáklady první pomoci


Přednášky navazují na středoškolské znalosti. Kurz obsahuje 80 vyučovacích hodin.

Delegát pro cestovní kanceláře 1/2012
- pondělí až pátek

6. února 2012 . . . . .9,00 - 12,00.....13,00 - 16,00
7. února 2012 . . . . .9,00 - 12,00.....13,00 - 16,00
8. února 2012. . ... . .9,00 - 12,00.....13,00 - 16,00
9. února 2012 . . .. . .9,00 - 12,00.....13,00 - 16,00
10. února 2012. . . . .9,00 - 12,00.....13,00 - 16,00
13. února 2012 . . . . .9,00 - 12,00.....13,00 - 16,00
14. února 2012. . .. . 9,00 - 12,00.....13,00 - 16,00
15. února 2012 . .. . . 9,00 - 12,00.....13,00 - 16,00
16. února 2012 . . . .. .9,00 - 12,00.....13,00 - 16,00
17. února 2012 . . . . .9,00 - 12,00.....13,00 - 16,00

 

 Edit DF 24.11.2011

Termíny