Regionální konference Trinacionální sítě ekologické výchovy

Cílem tohoto setkání je podpořit ekologickou výchovu v přilehlých regionech - Polabí/Horní Lužice a Liberec/Děčín a zajistit praktický přínos všem zúčastněným organizacím a lektorům jak na české, tak na německé straně. V rámci programu bude mimo jiné představeno 4-5 ekovýchovných organizací z každé země se zaměřením na příklady dobré praxe, udržitelnost a partnerskou spolupráci. Dále bude dán prostor pro prezentaci a výměnu materiálů a hledání partnerů pro případnou spolupráci. Program konference: 9:30 hodin Uvítání Katrin Weiner, Akademie Saské zemské nadace Příroda a životní prostředí NN., Krajský úřad Libereckého kraje 9.45 hodin Představení české kontaktní kanceláře v rámci TNU Aleš Kočí, SEV Divizna Liberec 10:20 hodin Představení německé kontaktní kanceláře v rámci TNU Wolfgang Reiche, Centrum ochrany přírody „Oberlausitzer Bergland e.V. Neukirch/L. 10.55 hodin Přestávka (20 min.) 11.15 hodin Partneři a vzdělávací nabídky v regionech Region Liberec: Jan Tandler, Venkovský prostor o.p.s. Region Polabí/Horní Lužice, Katrin Poike, Isabel Dreßler, Centrum ochrany přírody Neukirch 12.15 hodin Možnosti financování ekologické výchovy Jan Tandler, Venkovský prostor o.p.s. 12.45 hodin Oběd (regionální nabídka) 13.30 hodin Přeshraniční projekty a zkušenosti z praxe O projektech a lidech – mezilidské vztahy a nuance při plánování a realizaci česko-německého projektu Ellen Gießmann, Centrum národního parku Saské Švýcarsko 8 let společně pro ochranu přírody – Ohlédnutí za společnými projekty Stanice ochrany přírody Neschwitz a partnerských organizací Suchopýr a Střevlik Angelika Schröter, Stanice ochrany přírody Neschwitz Práce s veřejností při ochraně přírody v Euroregionu Nisa Silke Hentschel, Centrum ochrany přírody „Žitavské hory“ GmbH Představení organizace a jejích přeshraničních aktivit Tomáš Hawel, SPP Čmelák Představení organizace a jejích přeshraničních aktivit Simona Jašová, Vít Preisler, SEV Český ráj Představení organizace a jejích přeshraničních aktivit Lenka Hřibová, Semínko země, Semily 15:00 hodin Závěrečná diskuze a příprava další regionální konference 15.10 hodin Přestávka na kávu 15.30 hodin Prohlídka „Domu Českého Švýcarska“ prohlídka výstavy a videonahrávek za asistence zaměstnanců centra Všechny ekovýchovné organizace vřele zveme a vyzýváme, aby neopomněly přivézt vlastní prezentační materiály. Při prezentaci větších exponátů či většího počtu kusů nás prosím předem informujte. Zajištění odvozu nevyužitých materiálů po skončení akce je na straně každé organizace. Dovolujeme si Vás požádat o zaslání přihlášek do 27. října 2011 adresu společnosti Venkovský prostor o.p.s. E-Mail: info@venkovskyprostor.cz Adresa: U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec 3 Přihlášku a další doplňkové informace naleznete v příloze.

Termíny