ČESKÝ TANEC 2011

Výstava, Divadlo, Hudba


ČESKÝ TANEC je společným projektem Plzeňského lidového souboru Mladina a Českého lidového souboru Chrudim. Klade si za cíl přinášet divákům kvalitní český folklor vycházející z jeho klasických kořenů, postavený na originálních nápadech a vynikajícím tanečním a hudebním provedení.

Letos v pořadu představíme choreografie z Chodska, Plzeňska, Doudlebska, Táborska a Poličska. Premiérově uvedeme Tance z východu, které vyhledal a hudebně upravil Josef Krček a nabídl tak choreografům širší inspiraci dobou Rakousko-Uherska. K vidění bude i letošní novinka Miloše Vršeckého – Selský tanec (hudební úpravy: Josef a Jaroslav Krčkovi).

Pořad bude doplněn o výstavu fotografií českých lidových krojů z výše uvedených regionů (ve foyeru divadla).

Účinkují


Český lidový soubor Chrudim

Plzeňský lidový soubor Mladina

Muzika Kvítek Hradec Králové

Termíny