Práce se světlem Christa Pantocratora

Volný čas

Předání světla - práce s modlitbou na podporu vlastního světla člověka, napomáhá otevření duchovního srdce a  jemnějšímu, laskavějšímu průchodu transformačními změnami. Práce se světlem představuje podporu hlubokého  sebepřijetí vycházejícího ze srdce a odrážejícího zákony  Stvořitele, člověk se sám stává nástrojem prosvětlení svého okolí a tím napomáhá projevení pozitivní skutečnosti na Zemi.

Koná  se v pravidelných  vypsaných termínech uvedených na stránkách : www.lecenisvetlem.estranky.cz

 

Účinkují

Zuzana Finková

Termíny