Tradiční podzimní čtení

Volný čas

Za okny už se bude potloukat tma, možná bude trochu nevlídno a podzimní vítr rozfouká listí po kopcích. Ale u kamen, u čaje a kávy, pod lampou bude příjemně. Tradiční koláž vlastních i převzatých textů interpretovaných na pomezí činohry, pantomimy, baletu a okrajových hudebních žánrů. Čte Roman Winter a další. Po skončení literární kroužek s Antonínem Slejškou.

Termíny