Přednáška: Černá Slunce v Patagonii

Volný čas

Hvězdárna barona Artura Krause DDM DELTA Pardubice a Astronoická společnost Pardubice si Vás v pátek 25. listopadu dovolují pozvat na přednášku Černé Slunce v Patagonii.

Zatmění Slunce je jev nejen velmi krásný, ale i vědecky významný. K jeho pozorování se pořádají větší i menší vědecké výpravy, které se snaží za několik málo minut trvání jevu zachytit co nejvíce na film nebo čip fotoaparátu, filmový pás nebo jiné záznamové médium. V šeru pracovny za poblikávání monitoru pak loví ze získaných dat střípky sluneční fyziky.
Vzhledem k tomu, že se zatmění často odehrává v exotických, až někdy zdánlivě nedostupných zemích, není při výpravách často nouze ani o humorné či dramatické okamžiky.
Výpravy za zatměním Slunce pořádá již 21 let Hvězdárna v Úpici a ta poslední se vypravila do daleké Patagonie. O strastiplné výpravě bude vyprávět Marcel Bělík, cestovatel a pracovník hvězdárny v Úpici.

Účinkují

Hvězdárna barona Artura Krause DDM DELTA Pardubice

Astronomická společnost Pardubice

Termíny