Přednáška: Dalekohled a pozorovací technika

Volný čas

Hvězdárna barona Artura Krause DDM DELTA Pardubice, Astronomická společnost Partdubice a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice vás v pátek 4. 11. 2011 srdečně zvou na přednášku ing. Antonína Švejdy z Národního technického muzea - DALEKOHLED A POZOROVACÍ TECHNIKA.





Účinkují

Hvězdárna barona Artura Krause DDM DELTA Pardubice

Astronomická společnost Pardubice

Jednota Českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice





Termíny