Egypt: země věčných mystérií

Volný čas

Přednáška s videoprojekcí

• Původ egyptských mystérií

• Panteon a osiriánský mýtus

• Mumifikace a vážení duše

Místo konání: Nová Akropolis, třída Karla IV. 641, Hradec Králové

Vstupné: 60 Kč (studenti a důchodci 50 Kč)

Termíny