Den stromů 2011

Výstava, Volný čas, Pro děti

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník.  

Pozvánky na akce nadcházejícího víkendu přímo souvisí nejen s Mezinárodním rokem lesů, kterým Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011, ale i s mezinárodním Dnem stromů, stanoveným v České republice na 20. října. 

Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou Mezinárodního roku lesů (International Year of Forests - IYF) je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.

Smyslem Dne stromů je upozornit na nenahraditelný význam stromů pro lidi. Přestože se jedná o celosvětový svátek, datum oslav v jednotlivých zemích se různí podle klimatických podmínek. V České republice je stanoveno na 20. října, kdy stromy hrají všemi barvami a kdy je vhodné je sázet.

 

  „ Přijďte oslavit Den stromů!“ vyzývají pořadatelé opavských městských slavností, mezi nimiž nechybí ani Lesy ČR. V tamních Sadech svobody, v okolí Ptačího vrchu, v neděli 16. října odpoledne, mezi 13. a 17. hodinou, čeká na veřejnost bohatý a zajímavý program v podobě povídání o stromech, lesích i práci se dřevem. Lidé, kteří na akci zavítají, si navíc budou moci vyzkoušet výrobu ručního papíru, krmítka pro ptáky nebo tužky z větviček.  
Od 14.30 hodin je navíc pro zájemce připravena procházka městskými parky s dendrologem.  V průběhu odpoledne bude fungovat rovněž mykologická poradna, v jejímž rámci bude možné konzultovat problematiku související se sběrem hub či rozpoznáváním jednotlivých druhů hub. 
Pokud by v neděli 16. října celý den pršelo, přesunula by se akce na neděli následující, tedy 23. října. 

 

V následujícím týdnu pak opavský Den stromů 2011 pokračuje dalšími doprovodnými akcemi.

 

Na úterý 18. října připravilo Slezské zemské muzeum komentovanou prohlídku Arboreta Nový Dvůr, o den později, ve středu 19. října, se lidé mohou zúčastnit exkurze do papírny Žimrovice.

 

Přímo na Den stromů, ve čtvrtek 20. října, pak proběhne přednáška Evy Mračanské, autorky knihy Památné stromy Moravskoslezského kraje.  

 

Tečku za letošními opavskými oslavami Dne stromů 2011 učiní na konci října výsadba stromů v aleji podél cyklostezky 55 mezi Vávrovicemi a Držkovicemi. Do výsadby se může zapojit i veřejnost.  


 

Termíny