Galerijní víkend

Výstava

V rámci nultého ročníku Galerijního víkendu v Praze budou mít premiéru dva mobilní galerijní projekty, které posléze vyrazí za návštěvníky po celé zemi. První (Move Gallery) připravila kurátorka Altánu Klamovka Lenka Sýkorová a druhý (Ducato) student AVU Viktor Vejvoda. Obě mobilní galerie jsou spjaté s mladými umělci, neboť Move Gallery bude představovat zejména projekty vznikající na půdě Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Ve dnech 14. – 16. října budou mít Pražané v rámci Galerijního víkendu poprvé možnost navštívit široké spektrum galerií, a to zdarma nebo za snížené vstupné. Dveře menších i velkých galerií budou otevřeny od pátečního odpoledne až do nedělního večera.

V letošním pilotním ročníku se podařilo spojit síly více než 30 pražských galerií, které kromě probíhajících výstav nabídnou komentované prohlídky s umělci i kurátory, koncerty i oslavy galerijních narozenin. V rámci víkendu se návštěvníci setkají s tvorbou umělců všech generací od studentů až po jednoho z nestorů české malby, dlouho zapovídaného Pavla Brázdy. K jeho 85. narozeninám připravila výstavu karlínská Galerie Litera, kde si zájemci budou moci výstavu prohlédnout v doprovodu autora, který s nimi bude o své práci rád povídat.

Svým formátem akce navazuje na úspěšné projekty podobného charakteru, jakými jsou například berlínský Galerijní víkend, či třeba Muzejní noc v Praze. Projekt si klade za cíl především zvýšit zájem veřejnosti o výtvarné umění a podporovat pražský nestátní galerijní sektor, přičemž letošní premiéra má být odrazovým můstkem pro další ročníky. Pořadatelská A(VOID) Gallery také rozvíjí činnost občanského sdružení Dvojka sobě, které již od roku 2007 úspěšně kulturně oživuje vltavskou náplavku na Rašínově nábřeží v Praze 2.

Zatímco v multifunkčních centrech jako třeba Trafačka či DOX budou probíhat kombinované programy, v menších galeriích se bude odehrávat komornější program v podobě uměleckých besed a komentovaných prohlídek.

Termíny