10. KROJOVANÉ HODY V DOBROČKOVICÍCH

Volný čas

Dobročkovští stárci, hasiči a OÚ srdečně zvou na 10. Krojované HODY do Dobročkovic
Sobota 29. října 2011
– začátek ve 13 hod. na návsi pod lípou
– předání hodového práva starostou obce
– průvod obcí pro hlavní stárky
– tancování u věnce před hospodou
– zakončení odpoledního programu na sále
Ve 20 hod. začátek hodové zábavy s tradiční pěrovou volenkou
Hraje dechová hudba ŽADOVJÁCI

Neděle 30. října 2011
– v 8 hod. ranní mše svatá
– v 9.30 hod. slavnostní průvod s praporem obce od OÚ ke kostelu
– v 10 hod. slavnostní mše svatá s požehnáním praporu obce
– ve 14.30 hod. svátostné požehnání
Od 17 hod. posezení při skleničce s cimbálovou muzikou Babí lom ze Stavěšic
Ochutnávka hodových koláčků

Účinkují

Stárci!!!wink

Termíny