Petr Suchomel vs. Milan Kopernický in memoriam - Slavonice - Besídka

Hudba

Večer s písněmi geniálního tvůrce Milana Kopernického v podání jeho objevitele Petra Suchomela. Písně, které člověka změní.

Když v roce 2000 tragicky zemřel rakovnický písničkář – prokletý básník Milan Kopernický, zřejmě by jeho písně zůstaly jen v pár desítkách srdcí a jinak by upadly do zapomnění, nebýt dvou lidí – Milanova dědečka a Petra Suchomela. Pan Suchomel, sám aktivní autor i hudebník, učitel hudby a majitel obchůdku s hudebninami v Litoměřicích, Milanovy písně převedl do not, což, jak zjistil, nejde jen z poslechu nahrávek, protože některé složitosti nešlo rozlousknout jinak, než se je pokoušet zahrát na kytaru. Nakonec takto zpracoval většinu Kopernického dochovaných písní, je dnes nejspíš jejich jediným interpretem a jednou dvakrát do roka je živě veřejně představí, prakticky jen v severních Čechách. Vystoupení ve Slavonicích a Budějovicích je tedy příslibem jedinečnosti po všech stránkách – s obrazotvornými i obrazoboreckými písněmi, jejichž mnohovrstevnatost a emoční náboj nemají obdoby.

Celý příběh, texty i samotné nahrávky najdete na http://kopernicky.blog.cz/.

Účinkují

Petr Suchomel s písněmi Milana Kopernického

Termíny