Syndrom vyhoření

Volný čas

 

Syndrom vyhoření a jeho prevence Pracujete s mnoha lidmi ? Neustále musíte něco řešit, vysvětlovat, o někoho se starat ?

Máte svou práci rádi, ale přece jen Vám občas všichni a všechno leze na nervy ?

Cítíte se občas z práce s lidmi vyčerpaní, nic Vás netěší ?

Chcete vědět, co s tím ? Jak se bránit ?

Připravili jsme pro Vás seminář Syndrom vyhoření a jeho prevence, který vede zkušená přednášející a terapeutka
paní PhDr. Jaroslava Dvořáková.

Seminář je věnován laické veřejnosti - všem, kdo pracují s mnoha lidmi jako například - průvodci, delegáti,
pracovníci cestovních kanceláří a hotelů, pedagogičtí pracovníci a další ...

V průběhu semináře se poutavou a přístupnou formou za použití praktických příkladů a nácviku dozvíte

syndrom vyhořeníco je syndrom vyhoření
psychická zátěž a jak se s ní vyrovnávat : zdroje zátěže a její příčiny
mapování silných a slabých stránek účastníků - ohrožuje vás stres nebo
syndrom vyhoření ?

zvládání akutního, chronického stresu, prevence
syndrom vyhoření a příčiny jeho vzniku
fáze syndromu vyhoření
specifické zdroje syndromu vyhoření

prevence - různé roviny péče o sebe, nárys zvládání syndromu   vyhoření
autodiagnostika míry rizika syndromu vyhoření
zásady duševní hygieny

nácvik relaxačních metod

Termín : 9. listopadu 2011 od 9,00 - 12,00 a od 13,00 do 15,00

Cena: 900 Kč - po ukončení semináře obdržíte osvědčení o absolvování semináře
počet účastníků je vzhledem k praktickému nácviku omezen

Účinkují


PhDr.J.Dvořáková

Termíny