Uplatňování DPH při realizaci cestovní služby jako balíčku služeb, provizní prodej

Volný čas

 

zdarlazneguide

         
HOME průvodceKurz Průvodce cestovního ruchu průvodce pro region prahaKurz Průvodce pro region Praha rekvalifikaceSpojený kurz Průvodce + Praha zkouška průvodce cestovního ruchuZkouška Průvodce cestovního ruchu zkouška průvodce PrahouZkouška Průvodce pro region Praha delegatDelegát cestovní kanceláře pracovník cestovní kancelářePracovník cestovní kanceláře první pomocSeminář první pomoci

 

tyrkysNadstandardní služby při kurzech průvodce Služby pro firmy a školy průvodce po prazeSlužby pro průvodce cestovní kancelářSlužby pro cestovní kanceláře

 

tyrkys O nás tyrkysKontakty
  Uplatňování DPH v cestovním ruchu
v praktických příkladech pro CK i CA

Seminář: Uplatňování DPH při realizaci cestovní služby jako balíčku služeb, provizní prodej
Lektor: Ing. Vladimír Zdražil, specialista na problematiku mezinárodního obchodu a služeb s mezinárodním prvkem
Délka semináře: 3 vyučovací hodiny
Seminář je určen: Pro cestovní kanceláře a cestovní agentury, hotely, vzdělávací agentury kompletující více
služeb

DPH Specifikace semináře: Seminář je určen zejména pro cestovní kanceláře,
cestovní agentury, hotely s incentivními programy, vzdělávací agentury kompletující
více služeb. Zkrátka všem, kteří nabízí a realizují cestovní službu dle paragrafu 89
ZDPH. Na semináři bude věnována pozornost praktickým příkladům z podnikání
v cestovním ruchu a uplatňování DPH z takto kompletovaných služeb dle zvláštního
režimu včetně promítnutí do daňového přiznání. K semináři obdrží každý účastník
rozsáhlé teze.               

Obsah semináře:

 1. Obsah semináře:

  • Zvláštní režim v cestovních službách dle paragrafu 89 Zákona o dani z přidané hodnoty - základní
   postupy a principy
  • Vymezení cestovní služby a osoba zákazníka
  • Kompletace dílčích subdodávek a tvorba či absence zvláštního režimu dle ZDPH - praktické příklady
   Přirážka jako základ pro uplatnění DPH z poskytnutých cestovních služeb - příklady na výpočet přirážky
   Co patří do přirážky a co ne - vliv na uplatnění odpočtu DPH
  • Kalkulační přirážka a její použití - příklady
  • Datum uskutečnění zdanitelného plnění u cestovní služby
  • Místo plnění u cestovních služeb a promítnutí do přiznání k DPH
  • Jednotlivé subdodávky do cestovní služby a jejich rozbor - ubytování, stravování, přeprava osob, víza
   Zálohy v cestovním ruchu, daňové doklady a jejich obsah
  • Osvobození přirážky od DPH
  • provizní prodej a uplatňování DPH z něho
Kdy?
Nový termín 10. listopadu od 9,00 do 13,00

Kde ? TYRKYS, Na Moráni 5,Praha 2

Za kolik ? 550 Kč

Účinkují


Ing.V Zadražil

Termíny