Uplatňování DPH při realizaci cestovní služby jako balíčku služeb, provizní prodej

Volný čas


Seminář je určen: Pro cestovní kanceláře a cestovní agentury, hotely, vzdělávací agentury kompletující více
služeb

DPH Specifikace semináře: Seminář je určen zejména pro cestovní kanceláře,
cestovní agentury, hotely s incentivními programy, vzdělávací agentury kompletující
více služeb. Zkrátka všem, kteří nabízí a realizují cestovní službu dle paragrafu 89
ZDPH. Na semináři bude věnována pozornost praktickým příkladům z podnikání
v cestovním ruchu a uplatňování DPH z takto kompletovaných služeb dle zvláštního
režimu včetně promítnutí do daňového přiznání. K semináři obdrží každý účastník
rozsáhlé teze.               

Obsah semináře:

 1. Obsah semináře:

  • Zvláštní režim v cestovních službách dle paragrafu 89 Zákona o dani z přidané hodnoty - základní
   postupy a principy
  • Vymezení cestovní služby a osoba zákazníka
  • Kompletace dílčích subdodávek a tvorba či absence zvláštního režimu dle ZDPH - praktické příklady
   Přirážka jako základ pro uplatnění DPH z poskytnutých cestovních služeb - příklady na výpočet přirážky
   Co patří do přirážky a co ne - vliv na uplatnění odpočtu DPH
  • Kalkulační přirážka a její použití - příklady
  • Datum uskutečnění zdanitelného plnění u cestovní služby
  • Místo plnění u cestovních služeb a promítnutí do přiznání k DPH
  • Jednotlivé subdodávky do cestovní služby a jejich rozbor - ubytování, stravování, přeprava osob, víza
   Zálohy v cestovním ruchu, daňové doklady a jejich obsah
  • Osvobození přirážky od DPH
  • provizní prodej a uplatňování DPH z něho
Kdy ?

Nový termín 10. listopadu od 9,00 do 13,00

Kde ? TYRKYS, Na Moráni 5,Praha 2

Za kolik ? 550 Kč

Účinkují

Ing. Vladimír Zdražil, specialista na problematiku mezinárodního obchodu a služeb s mezinárodním prvkem

Termíny