II.diecézní setkání animátorů seniorů

Volný čas

 

Akce nabídne poutavé přednášky s promítáním videonahrávek a besedou na téma:

- Umíme spolu diskutovat?

- Proč se občas v rozhovoru míjíme?

- Jak se utváří názory?

- Čím to je, že se umíme domluvit a proč se nám to někdy nedaří?

- Jak zvládnout komunikaci bez náročných stresů - na pracovišti, s partnerem, s vnoučaty, s příbuznými...?

Program:

8:15 - 8:45 - Registrace účastníků

9:00 - 11:00 - Ing. Taťána Blažková - Jak se spolu domlouvat - I. blok

11:00 - 12:00 - Oběd

12:00 - 13:00 - Ing. Taťána Blažková - Jak se spoulu domlouvat - II. blok

13:00 - 13:30 - Informace z Diecézního centra pro seniory

14:00 - Mše sv. - hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek, světící biskup královéhradecký

Informace a přihlášky:

Biskupství královéhradecké - Diecézní centrum pro seniory

Velké nám. 35

500 01 Hradec Králové

tel.: 495 063 661 nebo 737 215 328

e-mail: dcs@diecezehk.cz

 

Účinkují


Ing. Taťána Blažková, Mons. Josef Kajnek

Další dokumenty k akci

  
Termíny