Mongolsko

Výstava


Vernisáž výstavy proběhne 10. 10. 2011 v 17:15. Úvodní slovo pronese Mgr. Eva Vernerová (Univerzita Palackého Olomouc). V rámci vernisáže bude promítán dokument Cesty české rozvojové pomoci - Mongolsko, po kterém bude následovat beseda s autorkou (E. Vernerová

Termíny