KONDIČNÍ CVIČENÍ S HUDBOU 11. října 2011

Pro děti


DDM Sova Cheb otevírá nový zíjmový kroužek " KONDIČNÍ CVIČENÍ S HUDBOU " - zábavná forma cvičení s hudbou s prvky Zumy, Aerobiku, Kikc boxu, koordinace těla na taneční kreace s náčiním. Kroužek je určen pro všechny děti ZŠ, pravidelné schůzky každé úterý od 15hodin v DDM. Více informací na letácích v DDM nebo tel. čísle 354 43 21 77 - Jana Hammerlová.

Kontakty

www.ddmcheb.cz

Termíny