Jan Václav Spitzer (1711 – 1773), 300 let malíře pozdního baroka

Výstava, Volný čas, Turistika

Jméno malíře Jana Václava Spitzera patří v českém prostředí k těm, jež je zmiňováno s druhořadou výtvarnou produkcí v období pozdního baroka. Seznam jeho děl, výrazně přesahující rámec středočeského regionu, však vybízí k hlubší reflexi jeho práce, která nebyla do dnešních dnů veřejně prezentována. K letošnímu třístému výročí jeho narození proto Muzeum Českého krasu v Berouně připravilo výstavu, jež si klade za úkol seznámit veřejnost s prací tohoto činorodého tvůrce, nejen v oblasti středních Čech.

Více na muzeum-beroun.cz/spitzer/

Termíny