Malachiášův zázrak

Film, Drama
Mnich Malachiáš se modlí v noci na chodníku před barem Eden, aby Bůh učinil zázrak a tento lokál zmizel. A zázrak se opravdu stal, protože bar zmizel někam na pustý ostrov. Mezi lidmi zavládlo velké nadšení, toho ihned využili vypočítaví obchodníci a začali prodávat různé upomínky na Malachiáše a vodu z vodovodu jako vodu zázračnou. Marně prosí zbožný mnich mocné tohoto města, aby to davové šílenství zastavili. Ti však naopak nejeví zájem, protože se také snaží na naivních lidech co nejvíce vydělat.
Termíny