Ústecké dny hospicové péče - konference

Volný čas

Světový den hospiců a paliativní péče se celosvětově slaví druhou říjnovou sobotu. Letošní ročník konference nese podtitul SNY A POTŘEBY V HOSPICOVÉ PÉČI. Věnovat se budeme našim snům a přáním, uslyšíme, že k naplnění snů může dojít i v závěru života. A co když jsou přání rodiny odlišná? Dokážeme zajistit přání a potřeby umírajících, včetně potřeb duchovních? A o čem sníte vy?

Ústecké dny hospicové péče jsou v Ústí nad Labem pořádány podruhé a jejich cílem je seznámit veřejnost i odborníky s problematikou hospicové péče, popularizovat hospicovou péči, odbourávat tabu kolem smrti a umírání a otevřít diskusi na toto citlivé téma ve společnosti. Ústecké dny hospicové péče získaly také letos podporu Komunitní nadací Euroregionu Labe a záštitu nad celou akcí převzala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a náměstkyně primátora města Ústí nad Labem Bc. Zuzana Kailová.

Bližší informace www.opora-os.cz

Účinkují

Pozvání na konferenci přijali MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v ČR a MUDr. Zdeněk Kalvach, odborník na gerontologii a geriatrii.

Termíny