KONDIČNÍ CVIČENÍ S HUDBOU pro děti 11. října 2011

Pro děti


Dům dětí a mládeže SOVA Cheb nabízí nový zájmový pohybový kroužek pro děti ZŠ " Kondiční cvičení s hudbou ". Zábavné a hravé cvičení s hubou s prvky Aerobiku, Zumby, kick boxu, koordinace těla na taneční kreace s náčiním - obruče, stuhy, trampolíny, švihadla. Kroužek bude probíhat pravidelně 1xtýdně v úterý od 15,00hodin maldší zájemci ( 6-9 let ) a starší zájemci (10 - 16let) od 16,00 hodin v zrcadlovém sále DDM Sova Cheb. zahajovací schůzka s uskuteční v úterý 11. října v 15,00hod. v DDM Sova Cheb. Zápisné za rok : 300Kč.  

Účinkují


Zájemci o pohybový kroužek s hudbou.

Kontakty

www.ddmcheb.cz

Termíny