Kondiční cvičení s hudbou pro děti 11. října 2011

Pro děti


Dům dětí  a mládže SOVA Cheb otevírá nový pohybový zájmový kroužek pro děti ZŠ " KONDIČNÍ CVIČENÍ S HUDBOU " - zábavná a hravá forma cvičení s hudbou s prvky Zumby,aerobiku, kick boxu, koordinace těla na taneční kreace s náčiním - obruče, stuhy, švihadla, trampolíny. Kroužek bude probíhat každé úterý od 15hodin - mladší skupina do 9let a od 16,00hodin starší skupina do 15 let v zrcadlovém sále DDM Cheb. Zahajovací schůzka se uskuteční dne 11. října 2011 v DDM Sova Cheb. Zápisné na rok činí 300Kč.

Účinkují


Zájemci pohybového kondičního cvičení.

Kontakty

www.ddmcheb.cz

Termíny