Odvoz léta do Němec

Odvoz léta do Němec, aneb Opusť ženu, prodej vilku, pojeď s námi Tour de Schmilku! Letošní "rozmarné" léto již pomalu definitivně končí a nastala tradiční povinnost děčínské "Společnosti pro přepravu ročních období vodní cestou" předat léto našim severním sousedům. Letos již poosmnácté se lodní sekce Společnosti vydá na cestu vlnami Labe, aby se v rámci akce "Odvoz léta do Němec" definitivně rozloučila v Bad Schandau s tímto ročním obdobím. Start lodí je tedy stanoven na sobotu 24. září v 10.00 hod. Flotila plavidel bude startovat z ústí řeky Ploučnice pod děčínským zámkem. Tak jako v minulých letech je vítána účast dalších vodáků, kteří pomohou městu Děčínu s pravidelnou výměnou ročních období. Věrni heslu "Neodvezeme-li léto do Němec sami, nikdo to za nás neudělá", zveme všechny příznivce k osobní účasti. Podmínkou je občanský průkaz (jsme přece už v Evropské unii) a zajištěná zpáteční přeprava lodí do Děčína. Zájemci, kteří nevlastní vhodné plavidlo, ale disponují pojízdným bicyklem, se sejdou týž den v 10.30 hod na nádvoří děčínského muzea, kde bude v 11.00 hodin odstartován jubilejní 34. ročník legendární cyklistické akce "Tour de Schmilka". Trasa bude vedena po cyklostezce též do Bad Schandau, kde se účastníci setkají s plavci a po rozloučení s létem absolvují cestu zpět do Děčína. Pro účastníky cyklistické i lodní trasy jsou již tradičně připraveny účastnické diplomy.Vítány jsou dobové oblečky, historické stroje a dobrá nálada. Ještě poslední žhavá novinka pro milovníky paroplavby: ve 12 hodin odpluje na stejnou trasu do Bad Schandau výletní parník. Návrat v odpoledních hodinách. Cena za jednu cestu je pouhých 150,-Kč. Milan Rosenkranc, ideový vůdce Společnosti

Termíny