Rétorika a veřejné vystupování II.

Divadlo, Volný čas

Také zjišťujete, že na svých rétorických dovednostech potřebujete soustavně pracovat a nestačí vám krátká jednodenní školení? Přijďte a nastavíme vám tempo i obsah kurzu podle vašich osobních potřeb.

Oblíbený a netradiční čtvrtletní kurz pro začátečníky a mírně pokročilé.

V čem je tento kurz jiný?

Metodika kurzu vychází z hereckých cvičení, která se kombinují s moderním přístupem k veřejnému vystupování. Cílem je rozvíjet komplexní projev řečníka, pohyb i slovo jako vzájemně se ovlivňující jednotky. Nelze totiž oddělit tělo od hlasu a hlas od těla.

Smysluplný a ucelený kurz, který vám umožní výrazné praktické pokroky. 

Tématické okruhy
— dech, hlas a artikulace, základy české výslovnosti
— temporytmus, intonace, zdůraznění myšlenky
— uvolňovací a dechová cvičení pro potlačení trémy
— čtení nahlas, práce s citací v mluveném projevu
— příprava různých druhů projevů
— strukturování projevu, pointa
— motivace posluchačů a kontakt s posluchačem
— práce s gestem, postojem těla, nonverbální komunikace
— posílení individuálního stylu řečníka
— videorozbor a individuální zpětná vazba
— a další podle přání účastníků

Termín: Každé pondělí 3. 10.-5. 12. (18.00-20.30). 10 lekcí po 2,5 hodinách. 

Místo: Čechyňská 19, Brno-město

 

Více info a přihlášky: http://dilny.v-roli.cz

Sledujte naše další akce a workshopy na Facebooku http://www.facebook.com/courtofmoravia

Vaše Court of Moravia, o.s.

Termíny