Kurz Kreslení pravou mozkovou hemisférou

Volný čas

Vzít do ruky tužku a kreslit je pro každého z nás přirozeností. Všichni v sobě tuto schopnosti máme. Pojďte se přesvědčit o svých velkých možnostech, dovednostech a schopnostech, které nosíte uvnitř sebe. Kurzu se může zúčastnit opravdu každýa není potřeba žádné předchozí zkušenosti nebo průpravu. Z dvoudenního kurzu si každý odnese tužkou nakreslený portrét známé osoby či svůj vlastní. Přihlášky a informace na www.hochmalova.cz.

Termíny