Varhanní koncert

Hudba

Varhanní koncert v rámci Orlicko-kladského varhanního festivalu v kostele Nejsv. Trojice

Účinkují

Alice Graf (Německo) / varhany

Stephanie Simon (Německo) / soprán

Klaus Toyka (Německo) / housle

Termíny