Den otevřených dveří v SVČ Most

Volný čas, Pro děti, Turistika
Prezentace činnosti KŽM Most, jízdy na modulovém kolejišti. Od 16 do 18 hod.
Termíny