Page 1 Projekt Návrat Františka Kupky domů

Výstava, Volný čas
Projekt zahrnuje tři důležité mezníky, tj. 140. výročí narození Františka Kupky (23. 9. 2011), 55. výročí Kupkova úmrtí (24. června 2012) a 100. výročí pařížského Podzimního salónu v roce 2012. Chce přiblížit Kupku nejen jako výtvarníka, ale také jako milovníka hudby, filozofa, pedagoga, teoretika umění. Člověka, který ovlivnil vývoj světových dějin moderního umění. Byl zahájen červnovou návštěvou z Francie. V Puteaux, se kterým má město Opočno od roku 2008 uzavřenou smlouvu o partnerství, strávil Kupka většinu svého života. Dalším důležitým bodem v programu opočenského projektu je výstava, kterou připravilo město Opočno společně s Národní galerií v Praze u příležitosti 140. výročí umělcova narození. Představuje průřez malířskou tvorbou Františka Kupky. Bude veřejnosti přístupná od 23. září 2011 do 20. prosince 2011 v prostorách kostela Panny Marie v Opočně. Výstava, která je součástí projektu pojmenovaného Návrat Františka Kupky domů, má připomínat tohoto objevitele abstraktního umění a zároveň osobnost jednoho z nejvýznamnějších výtvarných umělců 20. století. Věřím, že stále živé Kupkovo dílo osloví nejen příznivce umění, ale i širokou veřejnost, a že se výstava stane jedním z krůčků, které přivedou symbolicky Františka Kupku domů.
Kontakty

www.opocno.cz

Termíny