Dílny pro celé rodiny v Museu Kampa- Když se spojí matematika a umění v díle Vladislava Mirvalda

Výstava, Volný čas, Pro děti

Od impresionistických krajin přes kubistické obrazy a koláže došel Vladislav Mirvald k něčemu, co mu bylo celý život blízké. Více než třicet let vyučoval deskriptivní geometrii a tu pak promítl do svých obrazů. I my se přesvědčíme, že pomocí matematických principů můžeme vytvořit výjimečná díla. Také si vyzkoušíme techniku kaňkáže, jejíž byl sám Vladislav Mirvald vynálezcem.

Termíny