Mezinárodní hudební festival Rozhlasový podzim 2011

Hudba

Koncert laureátů Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga 2011

 Joseph Haydn (1732-1809)

 Symfonie č. 7 C dur „Poledne“ 

 Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)

 Koncert pro trubku a orchestr Es dur

 Carl Stamitz (1745 - 1801)

 Koncert pro flétnu a orchestr G dur op. 29

 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

 Koncert pro housle a orchestr č.5 Adur KV 219

 

Účinkují

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE

Tomáš Brauner | dirigent

Walter Hofbauer | trubka

Veronika Blachuta | flétna

Jan Mráček| housle

Termíny