Konference: “Doba mrazu aneb když se Gottwald dostal na Hrad”

Kurzy, vzdělání, konference

Program konference:

DOPOLEDNÍ ČÁST

9:30 - 10:00
● Úvodní slovo pořadatelů
● Úvodní slovo 1. náměstka primátora města Plzně a poslance Mgr. Martina Baxy

10:00 - 11:00
● JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.: Role obhajoby a advokacie v politických procesech 50. let 20. století

11:00 - 12:00
● Plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, MBA: Komunistické čistky v tehdejší armádě a osudy českých příslušníků RAF 

12:00 - 13:00
● Oběd

ODPOLEDNÍ ČÁST

13:00 - 14:00
● PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.: Státní bezpečnost a politické procesy 50. let

14:00 - 14:30
● Vyhlášení výsledků doprovodné soutěže, předání cen

14:30 - 14:50
● Pár slov BcA. Vladimíra Líbala o Chartě 77 a komunistické perzekuci

14:50 - 15:00
● Přestávka

15:00 - 16:00
● PhDr. Jan Kalous, Ph.D.: Číhošťský zázrak

16:00 - 17:00
● JUDr. Vilém Knoll, Ph.D., Marián Byszowiec: Případ Slánský

17:00 - 17:15
● Oficiální zakončení akce

Konference se již podruhé koná za laskavé podpory Ústavu pro studium totalitních režimů.

Termíny