Hlubinná ekologie: Seminář rovnodennosti

Volný čas


Na semináři posílíme naše vlastní vazby spojující nás se spokojeným životem a upevníme se v jistotě toho co je naše skutečná volba pro tento život.
Otevřeme oblast duchovních a psychologických zdrojů, které potřebujeme, abychom byli schopni čelit současné situaci na naší planetě.


Hlubinná ekologie je směr etiky, holistický způsob nazírání na přírodu jako na součást každého člověka a na člověka jako součást celé přírody. Dualita klasické etiky „já a svět“ je tady již nahrazena jedním velkým Já, které zahrnuje v jednom celku celý ekosystém Země, všechny živé bytosti i jejich prostředí.
Hodnota přírody již není odvozena sobeckou užitečností pro člověka, ale má hodnotu sama v sobě a člověk je schopen tuto hodnotu poznat vcítěním a ztotožněním se s ní.
Nástrojem proto je srdce, intuice a emoční inteligence. Prvním úkolem Hlubinné ekologie a „Velkého obratu“ je schopnost každého člověka sám za sebe navázat opět tato spojení.


Využijte příležitost navštívit tento seminář, nejen proto, že se v něm  setkáte se skutečně funkčními profesionálními postupy, ale hlavně proto, že se dozvíte více o tom, jak se osobně zapojit do hnutí Hlubinné ekologiie v praxi přímo od její přední představitelky. Protože tím vy sami podpoříte principy života na Zemi. A protože tím také posílíte vlastní vazby spojující vás se spokojeným životem a upevníte se v jistotě, co je vaše skutečná volba pro tento život.

Claire Carré se hlubinnou ekologií zabývá intenzivně od roku 1989 a semináře na toto téma vedla v Anglii již v roce 1994. Je jedním ze zakládajících členů první výzkumné skupiny ve Velké Británii - Institutu pro Hlubinnou ekologii. S Ph.D Joannou Macy z USA dlouhodobě spolupracuje a pravidelně se účastní jejích aktivit. Současným domovem Claire Caré je Francie, kde je mimo jiné profesionální učitelkou pohybu a tělesného uvědomění v Paříži na VIII. Univerzitě a smyslem její práce je prozkoumat fyzické a smyslové zkušenosti, aby došlo k základnímu propojení v systému mysl-tělo-země.


Cena : 2500 Kč (pro studenty a důchodce a rodiče na rodičovské dovolené 2000 Kč, pro dvojici 4000.-)  Vaše místo bude rezervováno po odeslání přihlášky a zaplacení zálohy 500.- na účet číslo 219752370/0300; do zprávy pro příjemce napište Vaše jméno.  
Další informace o semináři Claire Carré (v angličtině) roseaux.dansants@gmail.com
Organizační informace (v češtině) Peter Bartal             604 539 415       (p.barny@post.cz)
Uzávěrka přihlášek: 12.9. 2011
Pro mimopražské možnost přespání na místě za 100 Kč/noc


Seminář bude prožitkový a intenzivní.
Časový harmonogram:
Pátek: 18:00 - 22:30
Sobota: 9:30 - 18:00 a 20:00 - 22:00
Neděle: 9:30 - 18:00

Další informace o hlubinné ekologii: www.joannamacy.net


Některé ohlasy účastníků minulého semináře: http://peterbartal.webnode.cz/probehle-akce/procitit-propojeni-se-zivotem/reference/

Datum a čas: 23. 9. 2011 (18:00) - 25. 9. 2011 (18:00)
Místo: Prostor 42 - Gorazdova 1, Palackého náměstí, Praha 2
Cena: 2500 Kč

Účinkují

Lektor: Claire Carré (Francie/Anglie) překlad do češtiny bude zajištěn

Termíny