Krušnohorské šlápoty

Turistika

Chomutovské skautské středisko „Český lev“ pořádá dne 24.9.2011 v Chomutově čtvrtý ročník dálkového pochodu „Krušnohorské šlápoty“ aneb "Z Chomutova do Chomutova Krušnými horami".

 

Dálkový pochod není závodem, časové limity jsou stanoveny pro normální pochodové tempo. Čas ani pořadí není rozhodující. Důležité je pouze, aby účastníci prošli celou trať a odnesli si trvalé vzpomínky na hezky prožitý den.

 

Podmínkou účasti je pouze dobrý zdravotní stav, pochod absolvuje každý na vlastní nebezpečí. Pro účastníky doporučujeme mapu KČT č. 5 – Krušné hory – Chomutovsko a Mostecko. Věk účastníků není omezen, psi jsou vítáni (možnost získání diplomku i pro ně).

 

Start bude u bývalé chomutovské 9. základní školy v Havlíčkově ulici 3675 (zastávka linek MHD č.1, 2 a 6 „Kostnická škola“, blízko je i zastávka trojky „Pošta 3“) - v sobotu 24.9. od 8:00 do 9:45 hodin, cíl bude letos poprvé jinde než v Chomutově – u jirkovského nádraží. Toto místo bylo zvoleno proto, aby účastníci zbytečně nepochodovali městskou aglomerací (je odtud spojení vlakem nebo kousek v Ervěnicích MHD). Ze stejného důvodu budou pochodníci opět z místa startu odváženi kyvadlovýcm autobusem přímo do hor.

 

Na startu vyplníte přihlášku (jednotlivce nebo hromadnou), dostanete startovní lístek a popis vybrané trasy. Pak vyčkáte odjezdu kyvadlového autobusu, který Vás odveze do hor až na začátek příslušné trasy.

 

Plánované odjezdy autobusu jsou v 8:30 a v 9:45, poté bude start uzavřen. V případě, že by zájem přihlášených přesáhl kapacitní možnosti těchto jízd, bude následně vypraven ještě jeden spoj.

 

 

 

Občerstvení na trase: doporučujeme vzít jídlo a pití s sebou, letošní trasy totiž vedou převážně „pustinou“. Restaurace jsou v Lesné, ve Vysoké Peci a v Jirkově. Na kontrolách bude možnost zakoupení kávy, limonády drobného občerstvení a chleba se sádlem (i cibulí).V cíli bude připraven teplý čaj a pravá skautská bramboračka.

 

Každému, kdo dokončí pochod, zaručujeme nejen radost z dosaženého výkonu, ale každý také obdrží pamětní diplom. Dále bude odměněn nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník. Diplomy budou připraveny v případě zájmu i pro psy.

 

 

 

Letošní ročník nás provede Krušnohořím na východ od Chomutova a zabrousíme i do mosteckého okresu – uvidíte Lesnou, Jedlovou horu, případně i Jezeří a projdete se na podél rezervace Jezerka. Ještě před příchodem do Jirkova půjdete přes zámek Červený Hrádek, kde bude nejen poslední kontrola, ale pro účastníky pochodu ještě zdarma prohlídka mechanického betlému.

 

Prezentace bude provedena vyplněním přihlášky na startu pochodu, startovné činí 30,- Kč, děti do 7 let 15.- Kč, skauti 25.- Kč, pes (s nárokem na diplom) 5.- Kč. Jízdné kyvadlovým autobusem je zahrnuto ve startovném, od cíle musí dojet každý individuálně veřejnou dopravou.

 

Každá přihláška na pochod půjde do slosování o ceny – ty byly věnovány sponzory pochodu a hlavní cenou je tradičně spacák.

 

Trasy jsou letos plánovány tři - v délce 13 km,19 km a 25 km.

 

Přihlásit se lze samozřejmě přímo i na startu pochodu

Další dokumenty k akci

  
Termíny