Pražské kytarové kvarteto

Hudba

Kromě klasického repertoáru světových autorů zahrne program koncertu průřez španělskou kytarovou tvorbou. Pražské kytarové kvarteto bylo založeno v roce 1984 na pražské konzervatoři. Soubor, složený z laureátů mezinárodních soutěží, si brzy získal přízeň publika doma i v zahraničí. Kvarteto je zváno na významné hudební festivaly ( Pražské jaro, Paříž, Tel Aviv, Miami...), koncertovalo ve většině zemí Evropy, v USA, Izraeli, absolvovalo stovky koncertů v České republice. Jeho interpretační umění je zaznamenáno na mnoha nahrávkách pro rozhlas, televize a na řadě kompaktních disků. Odborná kritika oceňuje nejen virtuozitu jednotlivých členů, ale především perfektní souhru, osobitý hudební výraz kvarteta a vkusný výběr repertoáru. Podle některých odborníků patří dnes Pražské kytarové kvarteto mezi nejlepší soubory tohoto typu na světě. Tyto kvality inspirovaly řadu vynikajících českých i zahraničních skladatelů ke zkomponování děl přímo pro tento soubor ( J. W. Duarte, Š. Rak, J. Morel...). Dalším, neméně bohatým zdrojem repertoáru jsou vlastní transkripce skladeb různých stylových období. V podání kvarteta je též možno slyšet koncert pro čtyři kytary a orchestr od Joaquína Rodriga. Pražské kytarové kvarteto hraje v tomto složení: Marek Velemínský - vedoucí souboru, absolvent pražské konzervatoře (1985) a AMU (1992), žák Jiřího Jirmala a Štěpána Raka. Laureát kytarové soutěže v Kutné Hoře (1984) a finalista soutěže Radio-France v Paříži (1985). Václav Kučera - absolvent Konzervatoře v Praze ve třídě Milana Zelenky (1975), finalista soutěže Radio France v Paříži (1974). Profesor pražské konzervatoře, vedoucí jejího kytarového oddělení a profesor kytary na Gymnaziu Jana Nerudy v Praze. Jan Tuláček- absolvent Konzervatoře v Praze (2001) a Akademie múzických umění (2006) ve třídě Milana Zelenky. Patrick Vacík - žák prof. Václava Kučery na Konzervatoři v Praze, absolvent pardubické konzervatoře u prof. Petra Saidla (2006) a Musikhochschule Franz Liszt ve Výmaru ve třídě prof. Thomase Müller-Peringa a prof. Ricarda Galléna (2010). Laureát mnoha mezinárodních soutěží: Dolní Kubín (2001, 2006), České Budějovice (2001, 2004), Kutná Hora (2002, 2004), Bělehrad (2004), Rust (2005), Weikersheim, Gorizia (2008). Od září 2010 profesor pražské konzervatoře. Více informací na webu kvarteta: http://www.pgq.cz

Termíny