9. mezinárodní nábřeží paromilů

Volný čas, Pro děti, Turistika

Akce se uskuteční v sobotu 27. srpna 2011 od 10 hod. v Hradci Králové na Smetanově a Eliščině nábřeží (mezi Tyršovým mostem a Novákovými garážemi).

Na akci bude více jak 45 vystavovatelů z Česka i zahraničí a představí se s celou řadou funkčních parních strojů, jejich věrnými kopiemi ať už zmenšených nebo v originální velikosti. Nebudou chybět ani stabilní motory, lokomobily,dětský kolotoč poháněný párou, dětská železnice,modely parních lokomotiv poháněných párou  a mnoho dalšího. Expozice bude rozčleněna do několika sekcí :

 

Levá náplavka Labe bude věnována sekci historii hasičské techniky od ručních  stříkaček přes parní až po současnou výbavu Hasičského záchranného sboru Hradce Králové. 

Pravá náplavka Labe bude zasvěcena sekci modelářské - expozice modelů lodí , parních strojků , samohybů atd.

Sekce stabilních motorů se objeví na nábřeží řeky Labe proti Novákovým garážím .

 

Směrem k Tyršovu mostu bude sekce velkých parních strojů ( lokomobily , parní válce ,…)

V parčíku před Novákovými garážemi bude zcela nová sekce historických vozidel . Kde nově přivítáme i naše přátelé z Veterán Car Clubu ve Dvoře Králové nad Labem.

 

A v areálu parčíku a po jeho obvodu bude sekce modelových železnic doplněná parním kolotočem dr. Vídnera , tato sekce jistě bude největším lákadlem pro dětské návštěvníky nábřeží paromilů .

 

Samozřejmě nebude ani chybět sekce občerstvení pro všechny návštěvníky expozic .

 Vstupné 20Kč ( včetně bezplatného jízdného na dětské železnici KHKPPS )

Poté co si prohlédnete vystavené exponáty, jsou pro Vás na letošním Nábřeží připraveny:    • plavba po řece Labipůjde o plavbu na kolesových parníčcích Královna Eliška a Hradec, motorové lodi Smiřice, pirátské plachetnici. Samostatné vstupné. viz. www.paroplavba.wz.cz

    • stále kolejiště Královehradeckého klubu přátel parních strojů ( zdarma pro platící návštěvníky )
    • okružní jízda turistickým bantanovým vláčkem DP města HK ( jízdné si vybírá DP )

trasa vede starým i novým městem.

    • návštěva informačního centra ČEZ -Obnovitelné zdroje ( cca 10min chůze - zdarma )

zajímavá expozice, týkající se výroby elektrické energie ve vodních a větrných elektrárnách.  Prohlídka vodní elektrárny Hučák

Hradec Králové, Křížíkova 233, viz. www.cez.cz/hucak

Termíny