Práce se světlem Christa Pantocratora

Volný čas

Práce se světlem Christa Pantocratora - modlitbou spojenou s požehnáním otevírající duchovní  srdce.  Požehnání přináší člověku propojení se srdcem druhého člověka, poznání obsahů světla a pomoc s jeho uchopením  způsobem, který otevírá cestu ke světlu dalším lidem. Propojení se světlem pomáhá nalézt vnitřní hranice ke strukturám kolektivního nevědomí  spojených  s negativní historii planety Země.
Práce se světlem se týká hluboké lásky k sobě - sebepřijetí vycházejícího ze srdce a odrážejícího zákony Stvořitele, nastává spontánně, člověk se sám stává nástrojem prosvětlení svého okolí. Je založena na bázi vzájemného sdílení, součástí je rozhovor o vlastní zkušenosti práce se světlem, samotná práce s modlitbou trvá 2-3 minuty.

Účinkují

Zuzana Finková

Termíny