Májové lužní lesy

Turistika
Pořadatel:TOM Ještěrky a OKČT KTL Brno
Ročník:16
Loňský počet účastníků:65
Začátek:04.05. 2012
Konec:08.05. 2012
Termíny