Projekce videí Marka Thera "Bei dem..." a "Pflaumen"

Finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého Mark Ther představí svá díla v Kytlicích v rámci doprovodného programu „5 finalistů, 5 měsíců, 5 míst“. Speciální videoprojekci finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého Marka Thera, zaměřenou na téma odsunu německých spoluobčanů po roce 1945, bude možné exkluzivně zhlédnout 27. srpna od 16 hodin v prostorách hostince Duha v severočeských Kytlicích. V průběhu odpoledne bude mimo jiné možné vidět Therovo video Pflaumen, ilustrující sudetoněmeckou problematiku na vztahu malého chlapce a jeho matky a Bei dem..., zaměřené na historii obce Dolní Podluží, dříve nazývané Niedergrund. Kytlice (dříve Kittlitz) nebyly pro projekce vybrány náhodně – leží právě v oblasti německého pohraničí a obec Dolní Podluží se nachází v jejích těsné blízkosti. Akce, jež bude zahrnovat i debatu za účasti autora, bude přístupna veřejnosti zdarma a je součástí doprovodného programu Ceny Jindřicha Chalupeckého nazvaného 5 finalistů, 5 měsíců, 5 míst, v rámci kterého jednotliví finalisté od července do listopadu vystavují svá díla v nejrůznějších formách na pěti vybraných místech v České republice pěti různými libovolnými způsoby. V září se plánuje prezentace Pavla Sterece v Koněpruských jeskyních, řijen bude patřit Filipovi Cenkovi v Olomouci a listopad Dominiku Langovi v Táboře. V rámci akce 5 finalistů, 5 měsíců, 5 míst se představí v průběhu pěti měsíců všech pět finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého. Organizátoři se rozhodli následovat myšlenku teoretika a kritika umění Jindřicha Chalupeckého, že umění se ukazuje lidem a lidé umění. Kromě červencové prezentace Jiřího Thýna a srpnové prezentace Marka Thera se v září plánuje představení Pavla Sterece v Koněpruských jeskyních, řijen bude patřit Filipovi Cenkovi v Olomouci a listopad Dominiku Langovi v Táboře. Všichni finalisté pak připraví jako každý rok svůj projekt pro výstavu v Centru současného umění DOX v Praze, kde porota vybere laureáta a jeho jméno oznámí 25. listopadu v rámci slavnostního večera v režii umělce Michala Pěchoučka. Vítěz získá padesát tisíc korun od společnosti Triga, šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku a sto tisíc korun určených na realizaci výstavy v Galerii Václava Špály na podzim 2012. Cena Jindřicha Chalupeckého byla založena v květnu 1990 z podnětu Václava Havla, malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře. Za dobu své existence pro českou scénu „objevila“ řadu výrazných výtvarných osobností, které nyní patří ke špičce české výtvarné scény a jejichž práce obstála i v zahraničí. Mezi takové umělce patří například Kateřina Šedá, Michal Pěchouček, Ján Mančuška, Jiří Černický nebo Eva Koťátková. Více informací na www.cjch.cz KONTAKT: Společnost Jindřicha Chalupeckého Národní 11, 110 00 Praha 1 +420 777 553 652 www.cjch.cz Filmy Marka Thera promítané v Kytlicích Pflaumen, 15:23 min, 2011, FullHD Vztahy mezi Čechy a Němci jsou od poloviny 20. století poznamenány jistou odtažitostí. Kromě jiného k tomu přispělo poválečné vyhoštění více než tří milionů etnických Němců obývajících českou oblast Sudet, jež zanechalo na vztazích nezahojenou ránu, která je i nadále symbolickou hranicí mezi oběma národy. Krátký film Marka Thera nazvaný Pflaumen (Švestky), tuto problematiku zachyuje na jednoduchém příběhu malého sudetského Němce a jeho matky. Bei dem .../ U ..., 18 min, 2011, FullHD Dnešní obec Dolní Podluží sa kdysi nazývala Niedergrund a vznikla rozdělením obce Grund na dvě části – horní a dolní. Přívlastky Ober a Nieder Grund vznikly na základě polohy obce rozložené podel říčky Lužničky (Lausur). Částečně při dolním toku vznikl Niedergrund. Pod původně společným pojmenováním Grund najdeme první zmínku o obci v roce 1845 coby součásti hradu Tolštejn (Tollenstein), který byl v té době již čtyři roky v držbě Hugolta ze Šlejnic (von Schleinitz). Šlejnicové, významní v oblasti hornictví, založili město Jiřetín von Schleinitz). Rod byl rozdělený do dvou větví a vlastnil souvislé majetky zahrnující celý Šluknovský výběžek – statek Lipová (Hainspach), Šluknov (Schluckenau), Tolštejn (Tollenstein) a Rumburk (Rumburg). Soustředení pozemků vedlo k pojmenování území na „Šlejnickou zem“. První zmínka o Niedergrundě jako takovém pochází z roku 1566, kdy bylo do zemských desek vložené nařízení o rozdělení dědictví mezi čtyři syny po zesnulém Jiřím ze Střelic (Georg Mehl von Strehlitz). V roce 1607 koupil uvedený statek Radoslav Vchynský z Vchynic. Jeho potomkové měli v držbě Rumburk a Tolštejn až do doby po Bílé hoře, kdy byl Vilém Kinský pokutovaný konfiskací za účast na údajném spiknutí Albrechta z Valdštejna, se kterým prišel o život při Valdštejnově zavraždení v Chebě (Eger) v roce 1634. Rozsáhlý zkonfiskovaný majetek Kinského česká komora rozprodala. A tak prišla řada i na Rumburk, který získal Kryštof Löbel z Krainburka. S Löblovou dcerou Marií Markétou získal Rumburk její manžel František Eusebius z Pöttingu. Jeho syn Jan Šebestián sa v roce 1681 rozhodl prodat Rumburk Antonínu Floriánovi, knížeti z Liechtensteina. Jeho potomkové vlastnili panství Rumburk a s ním i Dolní Podluží až do konce patrimoniální správy (1850). V minulosti je v souvislosti s Dolním Podlužím zmiňovaná také osada Hlemýždí (Schneckendorf), později byla začleněná do Dolního Podluží. Dnes vedle Dolního Podluží tvoří obec také části Kateřina (Katharinental), Světliny (Lichtenhain) a Hraniční Buk.V katastru obce stojí kostel zasvěcený sv. Kateřině. Byl postaven v roce 1548 během vládnutí Šlejniců a sloužil věřícím z obou částí (Grundů) a príslušných osad. Dnešní podoba kostela je výsledkem řady přestaveb. Po odsunu sudetských Němců (něm. Sudetendeutsche), českých Němců (něm. „tschechische Deutschen“ případně „Tschechien-Deutschen“), a „Němců z Česka“ (něm. „Deutschen aus Tschechien“) po 2. světové válce v obci výrazně poklesl počet obyvatelů - podle sčítání lidu v roce 2001 měla obec 1201 obyvatel, zatímco v roce 1935 jich měla 3504.

Termíny