Jak ožijí budovy 14. a 15. v továrním areálu

Výstava, Volný čas

Jaké bude ve 21. století soužití tří institucí – knihovny, galerie a muzea v budoucím Krajském kulturním a vzdělávacím centru, které vznikne rekonstrukcí bývalých továrních budov č. 14 a 15? Jaké příležitosti se před těmito institucemi otevírají? Jak rekonstrukce dvou výrazných objektů ovlivní tvář centrální části baťovského Zlína?

Odpovědi na tyto a další otázky můžete získat na besedě o působení tří institucí (Krajské knihovny Františka Bartoše, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně).

Termíny