DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - DDM SOVA Cheb - 17. září 2011

Pro děti


Dům dětí a mládeže Sova Cheb pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro všechny zájemce, kteří by chtěli ve volném čase navštěvovat zájmové kroužky DDM Cheb. Během programu si můžete projet na poníkách, zdolat horlezeckou stěnu či prohlídnout prostory a areál DDM. Čeká na vás spousta zážitků Smile





Účinkují


Ukázka práce zájmových kroužků DDM Sova Cheb

Další dokumenty k akci

  




Kontakty

www.ddmcheb.cz

Termíny