Za jarními květy.

Turistika
Pořadatel:odd. mototuristický
Ročník:22
Loňský počet účastníků:20
Začátek:14.04. 2012  Čas: 9:00  Místo: Praha 5 - stanice tram. Poštovka, směr Motol
Konec:..   Místo: Praha 5
Kontakty

dobes@lnx.cz

Termíny