Škola „Vědomého života “ 2011-2012

Volný čas

Škola vědomého života byla vytvořena pro ty, kteří vědomě chtějí změnit svůj život. Budeme se zde snažit přinést ucelenější náhled na esoteriku. Probereme témata z různých oblastí, a to nejen teoreticky, ale i s praktickými návody. Naučíme se, jak je uplatnit v životě tak, aby mohly pozitivně ovlivnit- zkvalitnit náš život i vše, co se kolem nás děje.

Výuka bude probíhat během celého roku ve dvou turnusech. Jeden bude probíhat v liché úterý měsíce, druhý souběžně v liché soboty měsíce. Kdo nebude moci přijít během týdne, ten může přijít o víkendu a naopak.
Do školy můžete nastoupit i kdykoliv během roku. Můžete se zúčastnit i jednotlivě těch témat, která vás budou zajímat. Jedno téma je vždy rozloženo do dvou lekcí po třech hodinách.

 

 

 

Úterní cyklus: liché úterý 17- 20h Četnost setkávání: 1 x za 14 dnů

Sobotní cyklus: liché soboty 10- 13h Četnost setkávání: 1 x za 14 dnů 

 

 

 

Více informací na www.amiresah.cz / Škola vědomého života 

Účinkují

Iva Radulayová, Pavla Sýkorová

Kontakty

www.amiresah.cz

Termíny